Đổi Thưởng Quả Sắc Màu

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 14/09/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 16/09/2020.

Đổi Quả Sắc Màu (1) 
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Quả Sắc Màu x15

Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Khóa

Quả Sắc Màu x15

Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ x1

Quả Sắc Màu x15

Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ x1

Quả Sắc Màu x15

Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ x1

Lưu ý:

- Có thể đổi  04 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Quả Sắc Màu (2)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Quả Sắc Màu x50

Ma xà 4 Sao x1
Khóa

Quả Sắc Màu x30

Tiểu Hồ Ly 4 Sao x1

Quả Sắc Màu x60

Ph
ụng Hoàng Băng 5 Sao x1

Quả Sắc Màu x20

Ấu Long Cổ 4 Sao x1

Lưu ý:

- Có thể đổi  04 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quả Sắc Màu (3)
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Quả Sắc Màu x2

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên x1
Khóa

Quả Sắc Màu x5

Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ x1

Quả Sắc Màu x5

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng x1
3 ngày

Quả Sắc Màu x25

Đá thức tỉnh Tề Thiên Đại Thánh x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 09 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.