Giới thiệu: Phụ Kiện thú Ngọc Thố & Vũ Khí Lồng Đèn

Phụ Kiện Thú Cưỡi Mới

  • Nhận từ Hoạt Động.
TênMô tảHiệu Quả
Ngọc Thố
Sử dụng sẽ nhận phụ kiện thú cưỡi: Ngọc Thố, tăng nhiều thuộc tính, nhận từ Hoạt Động.
  • Sát Thương: +10
  • Hộ Giáp: +5
  • HP: +500
  • Ma Công: +20
  • Ma Kháng: +10


Vũ Khí Lồng Đèn

Cùng chào mừng Lồng Đèn đã đến với Gunner nhé Gunner ơi! Hãy cùng xem qua thuộc tính của Lồng Đèn nhé!

Lồng Đèn là vũ khí lúc POW sẽ thành 3 tia.

WOW — Lồng Đèn
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3
Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 242
Công kích 178 231 289 391 391
Phòng thủ 67 89 111 148 148
Nhanh nhẹn 178 231 289 391 391
May mắn 58 75 94 127 127
Giá tiếp phí 270 Xu-Xu Khóa/7 ngày, 570 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 2200 Xu-Xu Khóa/Vĩnh viễn
900 Huy Chương/7 ngày, 1800 Huy Chương/30 ngày
Có thể dịch chuyển
SUPER — Lồng Đèn
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3
Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 262
Công kích 210 273 343 463 463
Phòng thủ 81 105 131 177 177
Nhanh nhẹn 210 273 343 463 463
May mắn 68 89 112 150 150
Giá tiếp phí 300Xu-Xu Khóa/7 ngày, 1000 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 3000 Xu-Xu Khóa/365 ngày
Có thể dịch chuyển
LEGEND — Lồng Đèn
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3
Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 287
Công kích 411 513 631 795 799
Phòng thủ 156 196 240 302 306
Nhanh nhẹn 411 513 631 795 799
May mắn 134 168 207 259 259
Giá tiếp phí 500 Xu-Xu Khóa/7 ngày, 1600 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 4800 Xu-Xu Khóa/365 ngày
Không thể dịch chuyển